Ik Herman Liesemeijer, maker van de online programma’s “30 Dagen Narcismevrij Challenge” en “Herstellen van Narcistisch Misbruik” (hierna te noemen “programma’s”), ben geen psycholoog noch therapeut. Ik ben een ervaringsdeskundige die zich heeft verdiept in wat narcisme is en hoe je hersteld van narcistisch misbruik.

Mijn online programma’s hebben geen therapeutisch karakter. Het is puur bedoeld om kennis en ervaring te delen en deelnemers uit te dagen na te denken hoe zij hun leven kunnen verbeteren, nadat zij (net als ik) slachtoffer zijn geworden van narcistisch misbruik.

De programma’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de verwerking van trauma’s. Raadpleeg hiervoor een psycholoog.

Aan de samenstelling van de inhoud van de programma’s is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die in de programma’s getoond worden, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Deelname aan deze programma’s geschied geheel voor eigen risico. Ik (Herman Liesemeijer) ben niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze programma’s en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de programma’s.