De angstige narcist

Gratis E-book: 10 Tips voor Herstel na Narcistisch Misbruik

Veel mensen denken bij een narcist niet bepaald aan een angstig persoon zonder zelfvertrouwen. Daarom zal de term “angstige narcist” de meesten vreemd in de oren klinken. Maar toch komt hun gedrag voort uit angst. In dit artikel analyseer ik de angsten van de narcist…

Narcisme en angst

Iedereen die met narcisme te maken heeft gehad, of nog steeds heeft, weet dat een narcist veel negatieve emotie toont. Meestal uit zich dat in de vorm van woede en agressie. Maar dit is eigenlijk een secundaire emotie. De primaire emotie is angst.

Doch het probleem met narcisten is dat ze hun angst niet onderkennen. Ze maken hun slachtoffers verantwoordelijk voor hun eigen negatieve emoties.

De slachtoffers denken dan meestal dat ze zelf iets verkeerd hebben gedaan en gaan aan zichzelf twijfelen. Zo speelt de narcist je tegen jezelf uit. Het is daarom zeer belangrijk om te begrijpen wat de werkelijke oorzaak van het gedrag van de narcist is.

En waar is de angstige narcist nu precies bang voor? Hieronder analyseer ik de primaire angsten van de narcist.

De angstige narcist

De angstige narcist: “Niet gerespecteerd worden”

Wanneer jij een plan of een idee hebt waar de narcist niets in ziet, of niet begrijpt, dan interpreteert de angstige narcist dit als niet gerespecteerd worden. Waar een normaal mens de verschillen met anderen accepteert ziet de narcist dit als een persoonlijke aanval.

Zelf hebben ze nergens respect voor, anders zouden ze accepteren dat iemand anders andere ideeën heeft. Inderdaad, dat is hypocriet. Maar dat is precies wat een narcist is. Alleen hebben ze dat zelf niet in de gaten omdat ze in een fantasiewereld leven waarin alles om hen draait.

Respect als modewoord

Het zal je niet verbazen dat we in een narcistische tijd leven, het “ik-tijdperk”. Mensen creëren een ideaalbeeld van henzelf op sociale media en laten anderen graag zien wat voor perfect leven ze hebben.

Ook van deze tijd is het modewoord “respect”. “Yo man, respect”. Maar daarmee is dit woord eigenlijk verworden tot een holle kreet. Toch beklagen mensen die zichzelf niet al te respectvol gedragen zich over het feit dat anderen hen niet respecteren.

Getuige een internettrol die enige tijd geleden hele nare opmerkingen onder mijn berichten op Facebook postte. Daarin werd ik aangevallen vanwege het feit dat ik aandacht vraag voor de slachtoffers van narcistisch misbruik. Ook lotgenoten die hun verhaal vertelden werden door hem aangevallen.

InternettrolInternettrol

Hij draaide daarbij de rollen om. De slachtoffers waren de slechteriken omdat ze die arme narcisten stigmatiseerden. En je raadt al wie het slachtoffer was. Toen ik die vent helemaal zat was maakte ik een grap over zijn naam. Dat vond hij uiteraard niet leuk en beklaagde zich over mijn gebrek aan respect naar hem toe…

Internettrol

Inmiddels heb ik deze internettrol op mijn Facebookpagina geblokkeerd. Na lang zoeken ontdekte ik hoe dat moest. Daar waar dit met een persoonlijk account heel makkelijk gaat heeft Facebook deze optie bij de pagina’s ver weggestopt.

De angstige narcist: “Afwijzing”

Niet alleen wil de angstige narcist dat je precies dezelfde zienswijze hebt. Ze zien jouw verschillende opvatting ook als een persoonlijke afwijzing.

De confrontatie met het feit dat hun zienswijze “slechts” een opinie is, en niet de ultieme waarheid, is voor hen onverdraaglijk. Het toont aan dat ze maar een van de velen zijn, terwijl ze zich speciaal voelen.

De reden dat een narcist met jou omgaat is omdat ze je als narcistische voeding zien. Wanneer je meegaat in hun valse zelf voelen zich belangrijk. Maar wanneer jij van hun draaiboek afwijkt voelen ze zich afgewezen.

De angstige narcist: Afwijzing

De angstige narcist: “Kritiek”

Het is al vaker besproken op deze website, narcisten kunnen absoluut niet tegen kritiek! Maar ondertussen bekritiseren ze wel anderen. De onderliggende boodschap hiervan is dat de narcist boven jou staat. Tenminste dat denken ze…

In het contact met andere mensen komen onze fouten en gebreken naar voren en krijgen we soms kritiek. Normale mensen accepteren dat ze niet perfect zijn, zoals niemand dat is.

De angstige narcist kan absoluut niet omgaan met het idee niet perfect te zijn. En dus reageren ze zeer agressief wanneer iemand het waagt aan hun perfectie te twijfelen door hen te bekritiseren.

Zie ook het artikel “Een narcist boos maken

De angstige narcist: “Spot”

Voor de angstige narcist is het onverdraaglijk dat iemand de spot met hen drijft. Het geeft ze het gevoel dat je op hen neer kijkt. Dus wanneer zij het onderwerp van een grap zijn worden ze woedend.

Deze angst komt ook voort uit het valse zelf dat ze hebben gecreëerd en het daaruit voortvloeiende gevoel speciaal te zijn. Iedereen moet tegen hen opkijken en dus mogen er geen grappen over de narcist zelf worden gemaakt.

Uiteraard mag de narcist wel grappen ten koste van anderen maken. De angstige narcist heeft het nodig anderen te vernederen, omdat ze de meerdere willen zijn. Met de rol van gelijke nemen ze geen genoegen. Dit staat voor hen gelijk aan de mindere zijn.

De angstige narcist: “Niet belangrijk genoeg zijn”

Een van de ergste dingen die een angstige narcist kan overkomen s genegeerd worden. Ze menen de belangrijkste persoon op aarde te zijn en kunnen er niet mee omgaan wanneer ze als “zomaar iemand” worden behandeld.

Narcistische vriendschap

De narcistische collega

Een mooi voorbeeld is de al vaker besproken narcistische collega. Tijdens de pauze kon hij het absoluut niet verdragen wanneer anderen aan het woord waren en lol maakten.

Hij probeerde er dan altijd tussen te komen, om zo weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. De anderen reageerden hier dan goed op door hem te negeren. Je zag de frustratie dan bij hem groeien.

Mijn narcistische moeder

Nu ging het in het vorige voorbeeld om een openlijke narcist. Maar ik heb ook nog een voorbeeld van een verborgen narcist, mijn moeder.

Wanneer we vroeger bezoek hadden sloofde ze zich altijd verschrikkelijk uit. Daarmee leek ze de zorgzame vrouw, die goed voor haar gasten zorgde. Maar de werkelijke reden was dat ze daarmee in het middelpunt van de belangstelling stond.

Soms zei één van de gasten dan dat ze maar even moest gaan zitten. Vaak trok ze zich daar niets van aan. Maar wanneer ze wel ging zitten voelde ze zich duidelijk ongemakkelijk in de rol van “slechts één van de aanwezigen”. En al gauw ging ze dan weer van alles ophalen.

Overeenkomsten met codependentie

In bovenstaande tekst besprak ik de angsten van de narcist. Zelf groeide ik op in een gezin met een narcistische moeder. In dit disfunctionele gezin had ik de rol van het zwarte schaap. Hierdoor ontwikkelde ik mij tot codependent.

Eigenlijk ligt aan narcisme en codependentie hetzelfde probleem ten grondslag.

Lees voor meer informatie over codependentie het artikel “Codependentie en narcisme

Codependentie

Zelf heb ik ook een aantal angsten die lijken op de angsten van de narcist. Alleen ga ik er op een hele andere manier mee om dan een narcist.

Kritiek

Zo ben ik bijvoorbeeld bang om fouten te maken. Dit omdat ik vroeger nooit fouten mocht maken. Mijn narcistische moeder gaf me altijd het gevoel perfect te moeten zijn, wat ik in haar ogen nooit kon zijn.

Lees ook het artikel “Narcistische moeder

De angst om fouten te maken maakt ook dat ik gevoelig ben voor kritiek. Maar daar waar een narcist bij kritiek woedend wordt verontschuldigde ik me juist.

Gelukkig weet ik nu dat niemand perfect is en fouten maakt en dat ik dus ook fouten mag maken. Maar de eerste gedachte bij kritiek is nog steeds “Oei, ik heb een fout gemaakt”. Alleen weet ik nu dat dit mijn “interne criticus” is en kan ik me hiertegen verzetten. Dat heb ik geleerd door het boek “Denk je sterk“.

Spot

Het grootste punt van herkenning is de angst om onderwerp van spot te worden. Alleen niet omdat ik mezelf zo speciaal vind. Dit is bij mij het gevolg van het gepest zijn gedurende mijn hele schooltijd.

Nu is het niet zo dat ik niet tegen een geintje kan. Bovendien heb ik ook wel de nodige zelfspot. Maar de angst om weer opnieuw mikpunt van spot en pesterijen te worden zit er nog steeds in.

Het schaakspel met de narcist

Nu we de basisangsten van de narcist kennen hebben we enig houvast om het schaakspel met de narcist aan te gaan. We weten dat de agressieve reactie van de narcist eigenlijk voortkomt uit angst om niet speciaal te zijn.

Voor een narcist is alles zwart/wit

Een narcist is een kinderachtig persoon die het nodig heeft zich speciaal te voelen en kwaad wordt wanneer hij of zij geen speciale behandeling krijgt.

Wanneer een narcist je aanvalt ga dan niet mee in hun spel! Wanneer je in de verdediging schiet voed je ze juist. Dat geeft de angstige narcist juist een gevoel van superioriteit.

De narcist is niet te veranderen

Maak ook niet de vergissing te denken dat je een narcist kunt veranderen. De enige die hen kan veranderen zijn ze zelf. Maar daarvoor moet je eerst je eigen fouten erkennen. En dat is nu precies wat een narcist nooit doet!

Door ze op hun fouten te wijzen maak je ze alleen maar kwaad. Met als gevolg dat je narcistische woede over je heen krijgt. Zoals gezegd, een narcist ziet elke vorm van kritiek, hoe goed bedoeld ook, als een persoonlijke aanval.

Zorg dat je jezelf niet verliest!

Een narcist draait alles om en zal daarom bij een confrontatie jou de schuld in de schoenen schuiven. Doordat narcisten zo geraffineerd in manipulatie zijn is dit zeer verwarrend. Je gaat twijfelen aan je eigen perspectief en neemt dat van de narcist over.

Mijn advies is dan ook om niet in discussie te gaan met een narcist en bij je eigen perspectief te blijven. Ga je ook niet verontschuldigen voor wie je bent. Hiermee voed je de narcist en verlies je jezelf!

Online-Programma "Herstellen van Narcistisch Misbruik"

ZelfvertrouwenVertrouw je niemand meer uit angst weer met een narcist van doen te hebben?
Weet je niet om te gaan met het onbegrip van de buitenwereld en gebrek aan erkenning?
Heb je geen zelfvertrouwen meer en voel je je niet "goed genoeg"?
Doe dan mee aan dit uitgebreide Online Programma!

Wat krijg je in dit programma?

 • Online Workshop: Herstellen van Narcistisch Misbruik
 • Lidmaatschap van de online community
 • De mogelijkheid mij persoonlijk vragen te stellen in de online community
 • Gratis toegang tot lotgenotenbijeenkomsten
 • Verdiepende online workshops

Klik hier voor meer info over dit uitgebreide programma >>

Tot zover dit artikel over de angstige narcist. Heb je aanvullingen, vragen of opmerkingen? Deel het in een reactie. Kennis is macht!

Gratis E-book: 10 Tips voor Herstel na Narcistisch Misbruik

  2 replies to "De angstige narcist – Wat vreest de narcist?"

  • KarinLeona

   in het kader van de narcist afwijzen, heb ik al langer dan een week geen contact met hem.
   eerder reageerde hij zelf dan wel en nam weer contact op waarna het hele spelletje weer van voor af aan begon.
   nu reageert hij al heel lang niet en dat is natuurlijk goed, ook al ben ik degene die me afgewezen voelt.
   en zo voelt winnen toch als verliezen….

  • Saar

   Vaak heb ik gedacht dat mijn pleegmoeder vooral bang was om zichzelf tegen te komen. Dat de dag waarop ze terug zou komen bij zichzelf ondragelijk moest zijn. En dus bleef ze bezig met de buitenwereld en daar alles controleren en regisseren en het verzinnen van allerlei in elkaar geknutselde scenes en scenario’s waarin ze haar rol als groot slachtoffer en het zichzelf opofferende groot schaap kon neerzetten en waarin ze het middelpunt van de aandacht bleef. Wanneer ze gekwetst was door die buitenwereld op 1 van de in dit artikel beschreven terreinen, of wanneer ze niet genoeg aandacht had gekregen, dan was ik de klos. Ik kreeg vaak alleen maar haar andere en duistere zijde te zien. Het ergerlijke was nog dat iedereen die (wellicht) begreep dat er aan mijn pleegmoeder niets te doen viel, mij verantwoordelijk maakte voor het gebeuren zonder dat deze verantwoordelijk bij een kind neer gelegd kan worden. De rollen zijn dan weer omgedraaid, niet alleen door de pleegmoeder, maar ook door de omgeving. Het had mij een hoop gescheeld als iemand me had uitgelegd dat het niet mijn verantwoordelijk of iets was, dat ik het wel goed zag maar dat de pleegmoeder gewoon te ziek was. Dan had ik als kind tenminste nog begrepen dat de rest van de omgeving niet ook nog tegenover me stond. Maar in dit geval was het zelfs Jeugdzorg die haar ogen sloot en wegkeek. Jeugdzorg die kinderen bij ouders weghaalt maar zelf niet bij machte is een betere oplossing te bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.