De meeste mensen hebben geen idee wat voor kwaadaardige mensen er op deze planeet rondlopen. Sommigen van hen hebben de pech tegen een narcistische partner aan te lopen. Mijn vader is daar een van.

Zelf had ik ook korte tijd een relatie met vermoedelijk een vrouwelijke narcist. Gelukkig zag ik wel op tijd in dat ik met haar niet gelukkig ging worden.

In dit artikel vertel ik over narcisme in relaties, met voorbeelden uit eigen ervaring.

De kenmerken van een narcistische partner

Aan het begin van een relatie is het moeilijk vast te stellen dat het om een narcistische partner gaat. Dit omdat de narcist zich als de ideale partner voordoet. Ze luisteren goed naar wat jij leuk vindt, en doen alsof ze dat zelf ook leuk vinden.

Een goed voorbeeld hiervan heb ik zelf gezien met mijn narcistische moeder. Niet tijdens mijn jeugd, maar toen ze een nieuwe relatie kreeg met een man die een verwoed fietser was. Opeens deed mijn moeder alsof ze ook van fietsen hield.

Dit overnemen van hobby’s is een manier om een relatie of vriendschap aan te gaan met een potentieel slachtoffer. Meestal beginnen narcisten hun slechte eigenschappen te tonen op het moment dat je niet meegaat in hun verwachting hoe de relatie zou moeten verlopen.

Narcistische partner

‘De perfecte relatie’

Narcisten zijn altijd op zoek naar de perfecte relatie. Dat wil zeggen, de perfecte relatie voor hen. De wensen en behoeften van de partner doen er voor hen niet toe.

Een narcist heeft een soort script in gedachte over hoe de ‘perfecte relatie’ zou moeten verlopen. Wanneer je van dit script afwijkt kun je rekenen op een bestraffing door de narcist.

Deze afstraffing zou alle alarmbellen voor wat betreft narcisme in relaties moeten doen afgaan. Helaas wordt dit maar zelden herkent. De meeste mensen zijn geneigd te denken dat er sprake is van een misverstand.

We willen het dan uitpraten met de narcist. Doch deze is helemaal niet in jouw visie geïnteresseerd. Bij elk woord dat je zegt worden ze alsmaar bozer. Je bijt op graniet!

Op graniet bijten

Zelf heb ik ook regelmatig op deze manier op graniet gebeten. In het artikel Narcistische moeder beschrijf ik hoe ik als kind geestelijk werd mishandeld door haar. Toen ik daar later als volwassene met haar over wilde praten knalde ik ook tegen deze muur van narcisme.

Telkens wanneer ik het onderwerp aansneed reageerde ze meteen hysterisch. Alsof ik degene was die haar het grootst mogelijke onrecht aandeed door over zoiets ‘onbenulligs’ als geestelijke terreur bij een kind te beginnen.

En altijd werd er een rookgordijn opgelaten om van het onderwerp af te leiden. Zo verweet ze me eens dat ik alleen maar zo tegen haar deed en niet tegen mijn vader. Tja, mijn vader is de dader ook niet en wanneer ik hem ergens op aanspreek reageert hij normaal.

Narcistisch Slachtoffer Syndroom

Uitpraten

Bij narcisme in relaties denkt men na een dergelijk voorval vaak dat de gemoederen even tot bedaren moeten komen. Zo werkt dat bij normale mensen, doch niet bij een narcistische partner…

Vaak begint men er dan enkele dagen later weer over, in de verwachting het nu wel uit te kunnen praten. Doch een narcist zal weer op dezelfde manier reageren.

Zo verging het mij ook in al die jaren dat ik probeerde tot een gesprek met mijn moeder te komen, over hetgeen in mijn jeugd was voorgevallen. En telkens met hetzelfde resultaat. Ik bleef dan achter met een verlammend gevoel dat ik dit nooit met haar zou uitpraten.

Vlak voor mijn allerlaatste poging het met haar uit te praten ze was toen al 78, vroeg ik me nog af of ik haar dat op haar leeftijd nog aan moest doen. Doch ik probeerde al tientallen jaren tot een gesprek te komen, ze had dus alle kans gehad het eerder uit te praten.

Je raadt het al, die laatste poging resulteerde niet in het uitpraten, maar in een totale breuk met mijn narcistische moeder.

Narcisten zullen zelden toegeven dat ze iets verkeerd hebben gedaan. De enkele keren dat ze dat wel doen is om je te manipuleren om zo verder te kunnen misbruiken.

Maar veruit in de meeste gevallen zullen ze kwaad worden en je uitschelden. Een narcistische partner zal dan dreigen de relatie te verbreken.

Hoe je narcistische partner je test

Door te dreigen de relatie te verbreken test je narcistische partner je. Wanneer jij er alles aan doet om de relatie in stand te houden weet diegene dat hij of zij bij jou overal mee wegkomt.

Maar wanneer je iets zegt als “Ja laten we de relatie maar beëindigen” dan gaan ze meestal over tot manipulatie. Ze zullen dan doen alsof ze spijt hebben. De reden hiervan beschreef ik reeds.

De ‘spijtbetuiging’ zal zich beperken over het boos worden, en niet waar het nu eigenlijk over ging. Wanneer jij het lef hebt om dit te benoemen zal de narcist hoogstwaarschijnlijk opnieuw kwaad worden.

De narcist test of je een geschikt slachtoffer bent

Verwacht geen empathie die er niet is!

Maar in de meeste gevallen zal het slachtoffer denken tot de narcistische partner te zijn doorgedrongen. Dat ze oprecht spijt hebben. Er wordt dan niet meer over de eigenlijke oorzaak van het probleem gesproken.

Maar er valt helemaal niet door te dringen tot een narcist. Dat komt door hun gebrek aan empathie, het kunnen voelen en begrijpen wat andere mensen voelen. De meeste mensen kunnen dit in meer of mindere mate. Doch bij narcisten en psychopaten ontbreekt dit.

Een normaal iemand kan begrijpen dat het pijn doet bij een kind wanneer de moeder het elke avond uitscheldt, gepaard met een agressieve gezichtsuitdrukking en dito gebaren. Dat was wat mijn moeder bij mij deed. Doch mijn narcistische moeder vindt dat normaal en wordt woedend wanneer ik haar daar als volwassene op aanspreek.

Een wanhopige brief die ik haar daarover schreef laat ze nu aan anderen lezen, als bewijs hoe ‘slecht’ ik ben. Om maar even aan te geven hoe gestoord een narcist is.

De pijn die ze bij jou veroorzaken bestaat voor hen niet. En daarom zal je narcistische partner zich ook niet schuldig voelen over wat hij of zij jou aandoet.

Wanneer je de relatie met een narcistische partner verbreekt

In het begin van een relatie met een narcist zullen ze dit gedrag nog niet vaak tonen. Maar wanneer ze doorhebben dat de ‘perfecte relatie’ niet gaat lukken (lees dat jij je niet houdt aan hun script) dan zullen ze deze kant vaker laten zien.

Wanneer je als slachtoffer de relatie met je narcistische partner verbreekt kunnen er grofweg twee dingen gebeuren.

De narcist zoekt een nieuw slachtoffer en zal jou vergeten. Dit gebeurt meestal wanneer je in het begin van de relatie al opstapt. Ze zullen het dan doen voorkomen alsof ze in hun nieuwe slachtoffer de ware liefde hebben gevonden. Doch deze zal dezelfde behandeling krijgen.

Wanneer het een langdurige relatie was, is de kans groot dat de narcist je gaat stalken. Ook zullen ze alle mogelijke middelen tegen je inzetten om het je moeilijk te maken. Denk daarbij ook aan het financieel ruïneren van het slachtoffer.

Financiële uitbuiting door een narcist

Wanneer je bij een narcistische partner blijft

Veelal de meeste slachtoffers zullen voor langere tijd bij hun narcistische partner blijven. Zoals ik al zei, een narcist test of jij een gewillig slachtoffer bent. En wanneer je dat voor hen hebt bewezen zullen ze al hun woede en agressie op jou botvieren.

Hoe langer jij dit accepteert, des te meer zullen ze je als een zwakkeling zien en je minachten!

Tegelijkertijd zullen ze naar de buitenwereld hun valse zelf ophouden. Ze spelen de perfecte man, vrouw, vader, moeder, collega etc. Dit is waarom slachtoffers van narcistisch misbruik vaak niet worden geloofd!

Projectie

Wanneer je tegen je narcistische partner ingaat en aanspreekt op diens slechte gedrag zullen ze projectie toepassen. Dit komt erop neer dat ze jou beschuldigen van hetgeen dat ze zelf doen.

Zo deed mijn narcistische moeder het altijd voorkomen of ze slecht werd behandeld door mijn vader. Terwijl het juist een zachtmoedige man is. Degene die zich slecht gedroeg was zijzelf.

Zelf ben ik ook zo, en net als m’n vader iemand die niet gemakkelijk nee kan zeggen. Toch werd ik als kind altijd door mijn moeder neergezet als een egoïst. Sinds ik haar als narcist ontmaskerde weet ik dat ze dat zelf is.

Lees ook het artikel Narcistische moeder

Narcistische partner?

De ex vriendin die ik in het artikel Vrouwelijke narcist beschreef paste dit ook toe. Voortdurend had ze ergens geld voor nodig. Aan het begin betaalde ik ook van alles voor haar, doch toen in een keer nee zei was ik volgens haar gierig…

Wanneer ik spontaan iets voor haar kocht was het nooit goed genoeg. Een gezonde partner herkent de goede bedoeling erachter. Maar zij toonde geen greintje dankbaarheid en beklaagde zich dat het te goedkoop was!

Narcistische partner

Een narcist projecteert diens slechte gedrag op anderen. Ze beschuldigen je van allerlei slechte eigenschappen, terwijl je waarschijnlijk het tegenovergestelde bent. Dit is een tactiek om geen verantwoording te hoeven nemen voor hun eigen gedrag.

Ook gaan ze steeds hogere eisen stellen. Net zolang tot jij er niet meer aan kunt voldoen. Wanneer jij dan een grens stelt begint de ellende. Ze zullen zich dan over je beklagen en ruzie maken.

Onthoud: Het is onmogelijk om een narcist gelukkig te maken en aan hun waanzinnige eisen te voldoen.

Zie ook het artikel Tactiek van de narcist

Hard van stapel lopen

Ongeacht of het om een mannelijke of een vrouwelijke narcist gaat, in het begin van de relatie zijn ze erg overweldigend. Ze geven je veel aandacht en kopen cadeaus voor je. En zoals ik reeds zei, ze doen alsof ze dezelfde interesses hebt als jij.

Slachtoffers denken dan de ideale partner te hebben gevonden. Doch het is slechts een tactiek van de narcistische partner om jou in het web van misbruik te lokken.

Ze zullen proberen om je aan hen te binden door al in een zeer vroeg stadium voor te stellen om te gaan samenwonen, of om een gezamenlijke rekening te openen.

Zie ook het artikel Financiële uitbuiting door een narcist

Herkenning?

Herken je veel in het bovenstaande verhaal? Dan is de kans groot dat je te maken hebt (gehad) met een narcistische partner.

Zit je in het beginstadium van een relatie met een mogelijke narcist? Het beste dat je dan kunt doen is met een smoes de relatie beëindigen. Doe dat op zo’n manier dat je narcistische partner er op een ‘eervolle’ manier uit komt.

De narcist verlaten

Maak vooral geen ruzie, en vertel al helemaal niet dat je ze doorziet! Ze voelen zich dan de verliezer en de kans is dan groot dat ze wraak op je zullen nemen.

Maar wanneer je de relatie beëindigt met een goede smoes, en niets laat merken van het feit dat je ze als narcist ontmaskerd hebt, voelen ze zich de winnaar. Ze gaan dan op zoek naar een volgend slachtoffer.

Lees ook het artikel De narcist verlaten – Wat houdt je tegen?

De langetermijngevolgen van een narcistische partner

Wanneer je lang bij een narcistische partner blijft kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn en je beschadigen voor de rest van je leven!

Het langdurig blootstaan aan narcistisch misbruik kan leiden tot een post-traumatisch stress-syndroom (PTSS).

In sommige gevallen wordt iemand met een narcistische partner zelfs suïcidaal. Als ze al hulp durven zoeken worden ze vaak niet begrepen. Ook is de narcist er goed in de hulpbronnen af te snijden of te manipuleren.

Wanneer je suïcidale gedachten hebt zoek dan professionele hulp!

De hulplijn Zelfmoordpreventie kan je hierbij helpen.
Deze kun je in Nederland telefonisch bereiken via 0900-0113, en in België via 1813.

Uit eigen ervaring

Als ik kijk naar het gezin waarin ik opgroeide zie ik mijn vader die het narcistisch misbruik nooit te boven is gekomen. Hij had al een oorlogstrauma, maar twintig jaar huwelijk met een narcistische partner heeft hem voor het leven getekend.

In het meermaals genoemde artikel Narcistische moeder kun je lezen hoe mijn moeder hem door te dreigen met een scheiding in een inrichting dreef. Mijn vader had zich door jarenlange manipulatie totaal afhankelijk van haar gemaakt en gaf toe.

Narcisten weten dat de partner bang is om hen te verliezen en buiten dit maximaal uit. Dit alles met het doel om totale controle over je te krijgen.

Doch toen hij na twee jaar weer thuis zou komen stuurde mijn narcistische moeder alsnog op een scheiding aan.

Na de scheiding volgde een vreselijke strijd waar ik als kind erg onder heb geleden. Toen mijn vader het huis dat zijn vrouw hem afhandig had gemaakt terugkocht werd de strijdbijl begraven.

Dat wil zeggen, ogenschijnlijk. Want een narcistische partner verandert wel van tactiek, maar beëindigt de oorlog niet!

Mijn vader heeft nog heel lang hoop gehad dat ze ooit weer bij elkaar zouden komen. Voor mijn narcistische moeder was dit voeding, en dus speelde ze een spelletje met hem. En zo is het narcistisch misbruik ook na de beëindiging van het huwelijk nog jaren doorgegaan.

De lief-gemeen-cyclus

Een tactiek die een narcistische partner graag toepast is de zogenaamde lief-gemeen-cyclus. In deze cyclus zal je narcistische partner afwisselend lief en gemeen gedrag vertonen.

Extreem gemeen gedrag zal worden gevolgd door lief gedrag. Op deze manier voorkomen ze dat je bij hen weggaat.

Naarmate de relatie met een narcistische partner langer duurt zal ook de lief-gemeen-cyclus veranderen. Aan het begin komen de gemeen-fasen niet vaak voor en duren ze kort. De lief fasen die erop volgen zullen dan nog lang duren.

Maar naarmate de relatie vordert komen de gemeen-fasen steeds vaker voor en zullen ze langer duren. De lief-fasen die erop volgen zullen echter steeds korter duren en minder talrijk zijn.

Narcisten zijn gemeen en wreed

En zo zal je langzaam maar zeker het gemene gedrag als normaal gaan beschouwen en jouw rol als slachtoffer accepteren…

Wanneer je narcistische partner eenmaal weet dat je het gemene gedrag als normaal beschouwt zullen ze ook steeds gemener worden in de gemeen-fase. En minder lief in de lief-fase.

Hoe verder de relatie gaat hoe meer je een gevoel ontwikkelt van het op de rand van de afgrond leven. Je narcistische partner heeft de totale controle over jou gemoedstoestand!

Dat is precies wat een narcist wil. Controle hebben over het slachtoffer. Ze voelen zich hierdoor machtig, en ze genieten van jouw pijn. En ondertussen doen ze het voorkomen dat je deze pijn helemaal aan jezelf te danken hebt en dit verdient.

Hoe mijn narcistische moeder de lief-gemeen-cyclus toepaste

Omdat ik in een dergelijk gezin werd geboren beschouwde ik dit gedrag als normaal. Ook was ik aanvankelijk te klein om het bewust op te merken. Maar een voorbeeld van de lief-gemeen-cyclus die mijn narcistische moeder bij mijn vader toepaste kan ik me nog heel goed herinneren.

Dat was in de periode dat hij, na door haar in een inrichting te zijn gedreven, weer thuis zou komen. Ter voorbereiding daarop kwam hij eerst in de weekends thuis. In die periode werden de gemeen-fasen zeer talrijk, overduidelijk zichtbaar en gewelddadig.

In het artikel ‘Narcistische moeder’ beschreef ik deze periode ook. Sommigen meenden daaruit de conclusie te moeten trekken dat mijn moeder een openlijke narcist zou zijn, in plaats van een verborgen narcist. Doch dit openlijke agressieve gedrag liet zij alleen in deze fase zien, en alleen binnenshuis.

Op een keer was mijn narcistische moeder tijdens het eten weer eens razend geworden om niets. Ze schold papa uit en zei dat ze hem haatte. ’s Avonds kwam de lief-fase weer even terug. Toen zei ze dat “Ik haat je!” niet tegen hem persoonlijk was, maar tegen de situatie…

Onthoud: Mensen met oprechte bedoelingen zijn consistent in hun gedrag. Mensen die kwaad willen doen vertonen een patroon van wisselend goed en slecht gedrag.

Het Stockholmsyndroom

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van het zogenaamde Stockholmsyndroom.

Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

De benaming komt van de Norrmalmstorg-overval op de Kreditbanken aan het Norrmalmstorg in Stockholm en de daaropvolgende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973.

Bron: Wikipedia

Het Stockholmsyndroom heeft dus betrekking op een gijzelaar die volledig in de ban is van diens gijzelnemer. Soms gaat een gijzelaar zelfs boodschappen doen voor de ontvoerder, zonder er aan te denken te vluchten.

Dit is het gevolg van langdurige manipulatie en bedreigingen. Eigenlijk is dit precies hetzelfde als bij narcisme in relaties!

Het slachtoffer wordt zo geconditioneerd dat het de waanzinnige situatie waarin het zich bevindt als normaal gaat beschouwen. Het accepteert dan de slechte behandeling door de narcistische partner.

Hetzelfde geldt ook voor kinderen van een narcistische ouder. Ook ik was zo geconditioneerd dat ik het als vanzelfsprekend ging ervaren dat ik slecht werd behandeld. Als gevolg daarvan heb ik in relaties later ook met me laten sollen. Maar wel tot een bepaalde grens.

Vaak moet er iets dramatisch gebeuren voordat je uit zo’n relatie stapt.

Codependentie

Wanneer de kinderen bij de narcistische partner blijven

Wanneer je met je narcistische partner kinderen hebt zijn ook zij speelbal in het narcistische spel. Helemaal wanneer na een scheiding de kinderen aan de narcist worden toegewezen. De narcist zal nu de kinderen gebruiken als bron van narcistische voeding. Ze worden uitgespeeld tegen de ex partner en tegen elkaar.

Vaak krijgt het meest gevoelige kind nu de rol toebedeeld die de ex eerst had. Het wordt dan op dezelfde manier geestelijk mishandeld. En ondertussen spelen ze voor de buitenwereld de perfecte ouder.

Aan den lijve ondervonden

Ikzelf heb dit als kind aan den lijve ondervonden. Ik was dat gevoelige kind dat werd geconfronteerd met het verdriet van mijn vader. Uit compassie bezocht ik hem dagelijks nadat ik uit school kwam. Dat was niet moeilijk, want hij woonde recht tegenover ons.

Nu weet ik dat compassie een goede eigenschap is. Doch voor mijn narcistische moeder leek dit zo’n beetje de grootste zonde te zijn die je kon begaan. Tenminste als die compassie voor iemand anders was dan voor haar.

Elke avond werd ik door haar beledigd, gekleineerd en voor overloper uitgemaakt. Ik was toen 16 en droeg een zware last op mijn schouders. Wanneer ik bij mijn vader was moest ik zijn psychiater zijn en al zijn verdriet aanhoren. En wanneer ik thuis kwam werd ik daarvoor verrot gescholden.

In het artikel “Narcistische moeder” beschrijf ik onder het kopje “De scheiding” deze inktzwarte periode uitvoerig.

De toxische tante

En de chaos werd nog groter toen een al even gestoorde zus van mijn moeder weer contact met haar zocht. Deze tante speelde een zeer gemene dubbelrol, want ze onderhield ook contact met mijn vader.

Ze vertelde mijn vader alles wat er bij ons thuis speelde. Ook dingen die hij beter niet kon weten. Bijvoorbeeld wanneer zijn halfbroer, die een dubieuze rol in de scheiding had gespeeld, bij ons op bezoek kwam. Ook daarover lichtte ze hem in.

Mijn vader stond hem dan op te wachten, waardoor mijn moeder meteen wist dat hij op de hoogte was. En raad eens wie dan de schuld kreeg hem te hebben ingelicht?

Het ging zelf zover dat ik verdacht werd afluisterapparatuur in huis te hebben geplaatst. Achteraf denk ik dat mijn narcistische moeder heel goed wist wie het allemaal overbracht. Maar ze kon dit heel goed gebruiken om mijn zus en mij nog verder tegen elkaar uit te spelen.

In het artikel “Narcistische familie” vertel ik onder het kopje “De tante” meer over de acties van deze tante.

Narcistische moeder

Narcistische partner versus narcistische ouder

Het moge duidelijk zijn dat het voor kinderen uitermate schadelijk is wanneer ze aan de narcistische partner worden toegewezen. Ze zullen dezelfde stresssymptomen krijgen als de ex.

Meer nog dan de partner van de narcist zijn de kinderen afhankelijk van deze narcistische ouder. Ze kunnen geen kant op. En als ze al iemand hebben die ze in vertrouwen kunnen nemen, dan zullen ze waarschijnlijk niet worden geloofd.

De narcistische ouder weet zo’n mooi plaatje naar de buitenwereld op te houden dat de meeste mensen zich simpelweg niet kunnen voorstellen wat er binnenshuis gebeurt. Bovendien hebben ze zich al bij voorbaat ingedekt door slecht over de kinderen te praten.

Kwaadspreken over de eigen kinderen

Wanneer ik nu op mijn jeugd terugkijk zie ik sterke aanwijzingen dat mijn narcistische moeder dit al vanaf de lagere school heeft gedaan. Hier zat ze namelijk in de oudercommissie. Op school kwamen andere leerlingen met verhalen over hoe vreselijk ik me thuis zou gedragen.

Destijds dacht ik dat het mijn zus was die deze verhalen verspreidde. Nu denk ik dat het mijn moeder was die tijdens de vergaderingen van de oudercommissie vertelde hoe vreselijk ik was. Via de andere ouders kwam het dan weer bij de kinderen, die het in geuren en kleuren op school vertelden.

Ook opmerkelijk was dat vrijwel alle leerkrachten al bij voorbaat een hekel aan mij hadden…

De narcistische partner c.q. ouder heeft zich reeds ver van tevoren ingedekt en leugens verspreidt. Op deze manier rechtvaardigen ze hun eigen slechte gedrag en zetten ze zichzelf neer als het slachtoffer.

Narcistische familie

Voorkomen is beter dan genezen

Het moge duidelijk zijn dat wanneer je tegen een narcistische partner aanloopt dit het begin kan zijn van een hele lange lijdensweg. Hetgeen aan het begin allemaal zo mooi en perfect leek verandert dan in een nachtmerrie, waar mogelijk ook kinderen het slachtoffer van worden.

Daarom is het belangrijk de eerste signalen van narcisme in relaties te herkennen!

 • Wanneer je nieuwe ‘liefde’ jaloers gedrag vertoont en jou zover krijgt dat je het contact met andere mensen verbreekt is dat een eerste signaal.
 • Een ander waarschuwingssignaal is wanneer ze hypocriet gedrag vertonen. Bijvoorbeeld wanneer je narcistische partner jaloers jou allerlei restricties oplegt, maar dit zelf wel allemaal doet.
 • Als je je narcistische partner hierop aanspreekt passen ze de eerder besproken tactiek van projectie toe. Ze draaien alles om en geven je het gevoel dat jij jaloers en paranoïde bent.

Herken je bovenstaande waarschuwingssignalen? Dan heb je mogelijk te maken met een narcistische partner!

Onthoud: Een gezonde partner wil jou gelukkig zien. Een narcistische partner zal je juist ongelukkig maken!

Verschillende benaderingen van vrouwen en mannen

In dit artikel haalde ik verschillende voorbeelden aan uit mijn ervaring met mijn narcistische moeder. Een vrouwelijke narcist dus.

Er is een grote tegenstrijdigheid in de manier waarop de maatschappij reageert bij mannen en vrouwen.

Stel je voor dat een vrouw de zojuist genoemde waarschuwingssignalen aan een vriendin verteld. Deze vriendin zal haar vertellen dat dit een foute man is, dat hij waarschijnlijk vreemd gaat en dat ze dit gedrag niet hoeft te pikken.

Maar wanneer een man aan een vriend ditzelfde verhaal zou vertellen kan hij een heel andere reactie verwachten. Waarschijnlijk zal deze vriend vertellen dat hij niet moet overdrijven, dat zijn vrouw hetzelfde doet en dat hij haar wat meer moet vertrouwen.

Nadat je deze reactie een paar keer hebt gekregen ga je aan jezelf twijfelen en geloven dat je overdrijft en paranoïde bent.

Doordat de meeste mensen er vanuit gaan dat mannen sterker en weerbaarder zijn dan vrouwen is er een blinde vlek voor misbruik van mannen door vrouwen. Het mannelijke slachtoffer wordt dan al gauw als een zwakkeling gezien.

Doch bij mannen doet misbruik evenveel pijn als bij vrouwen!

Bovendien: Niet alleen de man, maar ook de kinderen worden op dezelfde manier misbruikt. Dit laatste geldt overigens voor zowel de vrouwelijke als de mannelijke narcistische partner.

Grenzen stellen

Wanneer je partner bepaalt met wie je omgaat en waar je naartoe gaat, maar zelf wel alles mag, dan is dat hypocriet. Ze kunnen jou dan zien als iemand die geen grenzen stelt.

Daarmee ben je dan een makkelijke prooi voor een narcistische partner. Deze zal jou misbruiken en je gevoelens bespelen.

Het stellen van grenzen is dus heel belangrijk, ook wanneer je met een niet toxisch persoon te maken hebt!

In een gezonde relatie groei je naar elkaar toe en stem je je gedrag op elkaar af. Dus niet dat de een aan banden wordt gelegd terwijl de ander alles mag.

Het probleem is echter dat veel mensen zich niet bewust zijn van het feit dat er zulke kwaadaardige personen rondlopen. En dus geven we hen de kans een ravage aan te richten in ons leven…

Tot zover dit artikel over narcisme in relaties. Heb je opmerkingen of aanvullingen over dit onderwerp? Deel het in een reactie. Kennis is macht!

Wil je Herstellen van Narcistisch Misbruik?

In dit gratis e-book dat ik samen met psychologe Corry de Rooy maakte geven we 10 tips voor herstel na narcistisch misbruik. Zet de eerste stap naar een narcismevrij leven. Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang gratis het e-book ’10 Tips voor Herstel na Narcistisch Misbruik’. We sturen je geen spam en je kunt je op elk moment weer afmelden.
Dowload dit Gratis E-book Nu >>

  6 replies to "Narcistische partner – Over narcisme in relaties"

  • Oemi

   Dank voor deze waardevolle website. Ik heb ook een partner die niet begrijpt hoe destructief zijn gedrag is. Ik ben moe gestreden en ben in het geheim mijn vlucht aan het voorbereiden. Gelukkig wil mijn lieve zus mijn kinderen en mij tijdelijk opvangen. Druppel voor mij waren de zelfmoordgedachten van 11-jarige zoon. En nog is vader niet bereid naar zichzelf te kijken.

  • Hanna

   Dankje Herman, heel mooi ook over je aandacht als je doorgaat met zo een destructieve relatie en als er kinderen bij betrokken zijn en ook hoe het verder kan ontwikkelen voor de kinderen. Ik kan mijn gedachten nu verder ordenen in de relatie met onze kjnderen

  • Riva

   Alles wat je hierboven beschrijft, tot achter de comma, is precies mijn leven. Echt, het is alsof ik het zelf geschreven heb.

   Het enige verschil is dat ik een narcistische vader had en in jouw geval was het je moeder.

   Ik begrijp heel goed wat een moeilijk en eenzaam bestaan je hebt gehad. Dank je wel dat je deze informatie wilt delen. Het helpt mij heel goed.

   • Herman

    Bedankt voor je reactie en graag gedaan! Fijn dat het je helpt.

    • Siillviaa

     Het is mooi dat je jouw lijden onder de narcist hebt weten om te buigen tot iets goeds voor iedereen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.